Rekrutacja

Informujemy, że od dnia 1 marca 2014 do 31 lipca 2014* Prywatne Liceum Ogólnokształcące Mieszko w Poznaniu ogłasza nabór do klasy "1"

Zapisy będą przyjmowane na podstawie "karty zgłoszenia dziecka" złożonej osobiście w sekretariacie szkoły, przesłanej mailem lub pocztą. Udzielamy 25% upustu w czesnym w przypadku zapisu drugiego dziecka.

*w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przyjęcia dziecka po upływie podanego terminu, za wcześniejszą akceptacją Dyrektora szkoły 

Dodatkowe informacje