Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

Zapisy do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego MIESZKO przyjmowane są na podstawie Karty Zgłoszenia Ucznia do Liceum. Karty można pobrać ze strony internetowej, i odesłać na adres sekretariat@mieszko.edu.pl lub pocztą tradycyjną. Można je również pobrać i wypełnić w sekretariacie Liceum, przy ul. Świerzawskiej 18.

Nie przeprowadzamy egzaminów, natomiast Kandydatów i Ich Rodziców/Opiekunów zapraszamy na rozmowę. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata wpisowego. Nasza Szkoła działa poza systemem rekrutacji do Szkół Publicznych i można się do nas zgłosić w dowolnym momencie pod warunkiem dostępności miejsc.

Rekrutacja Krok po Kroku

 1. Wypełnienie i dostarczenie formularza Karty Zgłoszenia
 2. Wpłata wpisowego
 3. Po zakończeniu Roku Szkolnego prosimy o potwierdzenie zapisu poprzez dostarczenie:
  • świadectwo ukończenia szkoły
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • kserokopia aktu urodzenia
  • 4 zdjęcia legitymacyjne
  • dodatkowe dokumenty (opinie, orzeczenia itp.)
  • deklaracja o wyborze przedmiotów na poziomie rozszerzonym
  • deklaracje uczestnictwa w przedmiotach religia/ etyka/ WDŻ
  • deklaracja wyboru drugiego języka
 4. Rodzice zawierają ze Szkołą Umowę o naukę
 5. Spotkanie informacyjne dla rodziców przyjętych Uczniów