Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo
t

Absolwent naszego Liceum to osoba, charakteryzująca się szeroką wiedzą zarówno z zakresu przedmiotów ogólnokształcących jak i przedmiotów z zakresu wybranych przez siebie modułów kształcenia.

Wyróżnia się postawą prospołeczną, pełną szacunku i empatii wobec siebie i innych. Otwartą na zmiany otaczającej Go rzeczywistości, którym gotowy jest stawić czoła. Nasz Absolwent jest ukierunkowany na proces samokształcenia, rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa oraz integracji społecznej.

Jest czynnym obywatelem Europy i Świata, kierującym się zasadami wolności, tolerancji i szacunku.

A zatem Absolwent Liceum Ogólnokształcącego Mieszko w Poznaniu:

  • potrafi sprawnie się porozumiewać zarówno w języku ojczystym jak innych językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim, niemiecki i hiszpańskim w stopniu zaawansowanym i średnio-zaawansowanym,
  • ma dobrze opanowane i rozwinięte kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  • nabył kompetencje informatyczne, które czynią go atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy,
  • posiada umiejętność efektywnego uczenia się wraz z umiejętnością planowania własnego rozwoju,
  • posiada kompetencje społeczne i obywatelskie, które oprócz kultury osobistej pomagają w nawiązywaniu relacji społecznych,
  • umie odważnie podejmować różnego rodzaju inicjatywy prospołeczne, samorozwojowe oraz ma przedsiębiorcze podejście do organizacji swojego otoczenia,
  • posiada wysoko rozwiniętą świadomość i ekspresję kulturalną.