Charakterystyka Szkół Mieszko

Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz także uszlachetnianie serc i dusz.

Stanisław Konarski

Motywem przewodnim Kampusu Mieszko, na który składają się szkoła podstawowa i Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, jest sentencja homines hominibus ("ludzie ludziom"), która ukierunkowuje działalność kadry naukowo-dydaktycznej na służenie interesom społeczeństwa i realizację jego potrzeb edukacyjnych.

Prywatna Szkoła Podstawowa MIESZKO oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące Mieszko działają pod auspicjami Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – szkoły, która kładzie szczególny nacisk na kształcenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, a za cel stawia sobie także przekazywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych do samodzielnej pracy zawodowej. Nadto Misją Uczelni, jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie osiągnięć nauki. Kierunkiem wiodącym i istniejącym od samego powstania Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu jest pedagogika. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich i magisterskich.

Zatrudniamy wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Wśród naszych nauczycieli znajdują się także pracownicy dydaktyczni i naukowi WSPiA. Korzystamy z bazy lokalowej Uczelni.

Głównymi celami naszej pracy pedagogicznej są:

 1. dbałość o rozwój intelektualny oraz zdobywanie umiejętności i wiedzy o otaczającym nas świecie,
 2. wpajanie podstawowych norm społecznych i moralnych z naciskiem na więzi rodzinne i kontakty koleżeńskie,
 3. rozbudzenie ciekawości poznawczej,
 4. kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie,
 5. kształtowanie samodzielności oraz pobudzanie do aktywnego działania,
 6. nauka tolerancji i szacunku,
 7. rozbudzenie wrażliwości na piękno i sztukę,
 8. usportowienie uczniów.

Nasze cele realizujemy poprzez:

 • naukę w małych zespołach klasowych,
 • wysoki poziom nauczania,
 • naukę języka angielskiego w rozszerzonym wymiarze godzin,
 • naukę języka hiszpańskiego również od pierwszej klasy,
 • edukację w oparciu o najnowsze programy edukacyjne i podręczniki,
 • różnorodne zajęcia sportowe,
 • warsztaty artystyczne,
 • liczne koła zainteresowań, dostosowane do potrzeb i możliwości młodzieży,
 • zajęcia wyrównawcze na każdym etapie edukacyjnym,
 • pomoc psychologa, logopedy i pedagoga szkolnego,
 • dbałość o wysoki standard w doborze kadry pedagogicznej, zapewniający wysoką jakość edukacji,
 • życzliwą atmosferę.

 

 

« Wróć do poprzedniej strony
mieszko nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji