Założenia programowe

W oparciu o aktualną podstawę programową oraz wiedzę dotyczącą rozwoju młodego człowieka, sformułowane zostały cele programu dydaktyczno-wychowawczego Akademickiego Liceumm Ogólnokształcącego Mieszko w Poznaniu. Wyznaczają one kierunki działań dydaktycznych i wychowawczych oraz zamierzone osiągnięcia, czyli postawy i zachowania, które należy wzmocnić lub wykształcić. Zakładają one rozwój wszystkich sfer osobowości młodego człowieka: intelektualnej jak i emocjonalnej.

Głównymi celami stawianymi w pracy pedagogicznej są:

 1. dbałość o rozwój intelektualny, zdobywanie umiejętności oraz wiedzy o otaczającym nas świecie poprzez czynny udział w poznawaniu rzeczywistości, przy aktywnym wsparciu nauczyciela-przewodnika,
 2. wpajanie podstawowych norm społecznych i moralnych, kładzenie nacisku na więzi rodzinne i kontakty koleżeńskie,
 3. inspirowanie do działania,
 4. kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie,
 5. kształtowanie samodzielności,
 6. pobudzanie do aktywnego działania,
 7. nauka tolerancji i szacunku,
 8. rozbudzenie wrażliwości na piękno i sztukę,
 9. usportowienie uczniów.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • naukę w 16-osobowych klasach,
 • wysoki poziom nauczania,
 • naukę języka angielskiego,
 • naukę języka hiszpańskiego,
 • wykorzystanie najnowszych podręczników i programów edukacyjnych,
 • zajęcia sportowe: pływania, judo, taniec,
 • warsztaty artystyczne,
 • koła zainteresowań dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów,
 • zajęcia wyrównawcze na każdym etapie edukacyjnym,
 • pomoc logopedy, pedagoga szkolnego i psychologa
 • wysoki standard kadry pedagogicznej,
 • życzliwą atmosferę.

Spośród wielu działań szczególnie ważne są te, przy których organizacji bierze udział większość społeczności szkolnej, gdzie uczniowie mogą pokazać, na co ich stać i jak duże pokłady talentu w nich drzemią. Cykliczność pojawiania się tych imprez tworzy tradycję szkolną.

Zaliczamy do niej następujące przedsięwzięcia:

1. uroczystości i święta:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego (wrzesień, czerwiec),
 • rocznica powstania Komisji Edukacji Naukowej - Dzień Nauczyciela (14 października),
 • Święto Niepodległości (11 listopada),
 • Święto Szkoły - Dzień Patrona (14 kwietnia),
 • rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja,
 • Święto Flagi Państwowej,

2. imprezy mające na celu przegląd umiejętności:

 • Dzień Języków Obcych,
 • Dzień Sportu połączony z zawodami judo,
 • Przegląd Młodych Talentów,

3. uroczystości i spotkania związane z przeżywaniem świąt religijnych:

 • Dzień Zaduszny.
 • jasełka bożonarodzeniowe.
 • rekolekcje wielkopostne.

4. akcje charytatywne na rzecz potrzebujących,

5. akcje i konkursy związane z ochroną środowiska.

« Wróć do poprzedniej strony
mieszko nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji