O nas

Pracę w naszej szkole opieramy na takich wartościach jak: wiedza, odpowiedzialność, kreatywność, uczciwość, sprawiedliwość i przyjaźń. Umożliwiamy wszystkim członkom naszej społeczności realizację własnych pragnień oraz zainteresowań. Łacińskie słowo "educare" tłumaczone jako "wyciągać", "wydobywać" zamyka w swoim brzmieniu istotę naszego działania.


Dziecko, które staje na progu szkoły podstawowej wierzy, że za jej drzwiami czeka je wielka i wspaniała przygoda. Naszym zadaniem jest utwierdzanie go w tym przekonaniu, przy jednoczesnym rozwijaniu jego talentów, pasji i zainteresowań. Dziecko rozpoczynające edukację, częściowo przebywa jeszcze w świecie baśni i bajek. To co realne często miesza się z tym co wymyślone i magiczne. Naszym celem jest jak najdelikatniejsze rozdzielenie tych dwóch płaszczyzn z jednoczesnym zachowaniem wrażliwości i ufności tak charakterystycznej dla tego wieku. Nauczyciel w tej drodze ku dorosłości staje się wychowawcą, przewodnikiem, a zarazem przyjacielem. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego ucznia. Przez odpowiedni dobór metod i środków pedagog  rozbudza głód wiedzy, ciekawości i wrażliwość na świat każdego ucznia.


Nasza szkoła za cel stawia sobie także kształtowanie charakteru i hartu ducha, cel ten zamierzamy realizować m.in przez różnorodne zajęcia sportowe. Rywalizacja wyrabia w dzieciach potrzebę wzmacniania własnych umiejętności, doskonalenia tego co słabe, ale także umiejętność współpracy, zaangażowania, pomocy słabszemu.  
W naszej szkole panuje atmosfera wzajemnego szacunku, w której każdy doświadczy wsparcia i zrozumienia z jednoczesnym poszanowaniem godności i poczucia własnej wartości. 

Priorytety naszej szkoły stanowią:

  • nabywanie przez dzieci umiejętności oraz zdobywanie wiedzy celem osiągnięcia kompetencji kluczowych niezbędnych dziecku na dalszych etapach edukacyjnych, 
  • kształtowanie postawy twórczej u dzieci poprzez odpowiedni dobór form, środków i metod nauczania,
  • przyswojenie podstawowych pojęć i rozwój myślenia logicznego,
  • kształtowanie charakteru oparte na zasadach wzajemnego szacunku i moralności,
  • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

 

Naszym celem jest nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności,
lecz także uszlachetnianie serc i dusz.
Stanisław Konarski

 Motywem przewodnim Kampusu Mieszko, na który składają się szkoła podstawowa, ogólnokształcące liceum akademickie oraz Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I jest sentencja homines hominibus ("ludzie ludziom"), która ukierunkowuje działalność kadry naukowo-dydaktycznej na służenie interesom społeczeństwa i realizację jego potrzeb edukacyjnych. 

 Prywatna Szkoła Podstawowa oraz Ogólnokształcące Liceum Akademickie MIESZKO działają pod auspicjami Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – szkoły, która kładzie szczególny nacisk na kształcenie studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich, a za cel stawia sobie także przekazywanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych do samodzielnej pracy zawodowej. Nadto Misją Uczelni, jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz upowszechnianie osiągnięć nauki. Kierunkiem wiodącym i istniejącym od samego powstania Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu jest pedagogika. Kształcenie odbywa się na studiach licencjackich i magisterskich.

Prywatna Szkoła Podstawowa MIESZKO w Poznaniu rozpoczęła działalność 1.09.2014 r., a Ogólnokształcące Liceum Akademickie zostało powołane do funkcjonowania z rokiem szkolnym 2019/2020.

« Wróć do poprzedniej strony
logo mieszko nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji