Opłaty

 Opłaty w Prywatnej Szkole Podstawowej Mieszko w roku szkolnym 2023/24:

 • Jednorazowa, bezzwrotna opłata wpisowa - 1500 zł,
 • Czesne miesięczne (od 1.09.2023 r.) płatne przez 12 miesięcy - 1300 zł

 Opłata wpisowa obejmuje:

 1. czynności administracyjne związane z przyjęciem ucznia,
 2. podstawowe elementy stroju szkolnego: jeden t-shirt z krótkim rękawem, jedna bluza z kapturem.

Opłatę wpisową należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia „karty zgłoszenia dziecka”. 

 Czesne obejmuje:

w klasach I-III:

 1. nauczanie zintegrowane w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, zdrowotnej i wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, zajęć technicznych,
 2. 5 godzin języka obcego tygodniowo (język angielski),
 3. 1 godzinę drugiego języka obcego (język hiszpański),
 4. zajęcia sportowe prowadzone przez nauczyciela nauczania zintegrowanego, instruktora zajęć sportowych lub nauczyciela wychowania fizycznego,
 5. religię, etykę,
 6. plastykę i muzykę prowadzoną przez nauczyciela nauczania zintegrowanego,
 7. zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych środków nauczania, w tym monitorów interaktywnych,
 8. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 9. spotkania ze sztuką,
 10. imprezy i uroczystości szkolne,
 11. opiekę pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i logopedy,
 12. warsztaty z psychologiem dla rodziców,
 13. profilaktykę logopedyczną,
 14. ubezpieczenie w pierwszym roku nauki. 

w klasach IV-VIII:

 1. nauczanie zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie języka polskiego, języków obcych nowożytnych, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, techniki, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego i innych przedmiotów znajdujących się w planie nauczania Szkoły
 2. 5 godzin języka obcego tygodniowo (j. angielski),
 3. 2 godziny drugiego języka obcego (j. hiszpański), 
 4. religię lub etykę,
 5. spotkania ze sztuką,
 6. imprezy i uroczystości szkolne,
 7. opiekę pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i logopedy,
 8. opiekę świetlicy szkolnej,
 9. nowoczesną bazę dydaktyczną,
 10. udział w konkursach i projektach ogólnopolskich i międzynarodowych w określonym prawem zakresie.

Płatności dodatkowe:

       1. Wyprawka plastyczna dla klas 0 - 3: 100 zł na rok szkolny, płatne we wrześniu.

       2. Zajęcia na basenie, w roku szkolnym 2023/2024 - 120 zł miesięcznie.

       3. Szachy - płatne zgodnie z umową z organizatorem na konto organizatora.  

 

Wszelkie płatności szkolne należy regulować na niżej podany numer konta:

Prywatna Szkoła Podstawowa Mieszko
70 1090 1476 0000 0001 2232 1270

« Wróć do poprzedniej strony
logo mieszko ANSM 04 Easy Resize.com Easy Resize.com ANSM 07 Easy Resize.com Easy Resize.com ANSM 10 Easy Resize.com Easy Resize.com ANSM bialo czerwone logo 01 Easy Resize.com Easy Resize.com pce mumula domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji