Opłaty

 

Opłata wpisowa w Prywatnej Szkole Podstawowej Mieszko - 800 zł.

Czesne miesięczne - 1000 zł (od 1.09.2022 r.) z gwarancją utrzymania niezmiennej wysokości przez 3 lata,  płatne przez 12 miesięcy.


Wyprawka plastyczna dla klas 0 - 3: 100 zł na rok szkolny, płatne we wrześniu.

Opłata wpisowa obejmuje:

 1. czynności administracyjne związane z przyjęciem ucznia,
 2. podstawowe elementy stroju szkolnego: jeden t-shirt z krótkim rękawem, jedna bluza z kapturem.

Opłatę wpisową należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia „karty zgłoszenie dziecka” na konto:

Prywatna Szkoła Podstawowa Mieszko
nr konta 70 1090 1476 0000 0001 2232 1270

Opłaty w Prywatnej Szkole Podstawowej Mieszko w roku szkolnym 2023/24

 • Jednorazowe wpisowe - 1200 zł
 • Czesne miesięczne (od 1.09.2023 r.) płatne przez 12 miesięcy - 1100 zł

Czesne obejmuje:

w klasach I-III:

 1. nauczanie zintegrowane w zakresie: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, zdrowotnej i wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, zajęć technicznych,
 2. 5 godzin języka obcego tygodniowo (język angielski),
 3. 1 godzinę drugiego języka obcego (język hiszpański),
 4. zajęcia sportowe prowadzone przez nauczyciela nauczania zintegrowanego, instruktora zajęć sportowych lub nauczyciela wychowania fizycznego,
 5. religię, etykę,
 6. plastykę i muzykę prowadzoną przez nauczyciela nauczania zintegrowanego,
 7. zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych środków nauczania, w tym monitorów interaktywnych,
 8. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 9. spotkania ze sztuką,
 10. imprezy i uroczystości szkolne,
 11. opiekę pedagoga, psychologa i logopedy,
 12. warsztaty z psychologiem dla rodziców,
 13. profilaktykę logopedyczna,
 14. ubezpieczenie w pierwszym roku nauki. 

w klasach IV-VIII:

 1. nauczanie zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie: języka polskiego, języków obcych nowożytnych, historii, przyrody, biologii, geografii, chemii, fizyki, matematyki, informatyki, techniki, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego i innych przedmiotów znajdujących się w planie nauczania Szkoły
 2. 5 godzin języka obcego tygodniowo (j. angielski),
 3. 2 godziny drugiego języka obcego (j. hiszpański), 
 4. religia, etyka,
 5. spotkania ze sztuką,
 6. imprezy i uroczystości szkolne,
 7. opiekę pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i logopedy,
 8. opiekę świetlicy szkolnej,
 9. nowoczesną bazę dydaktyczną,
 10. udział w konkursach i projektach ogólnopolskich i międzynarodowych w określonym prawem zakresie.
« Wróć do poprzedniej strony
logo mieszko nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji