Opłaty

 

Opłata wpisowa w Prywatnej Szkole Podstawowej Mieszko - 800 zł.

Czesne miesięczne - 1000 zł (od 1.09.2022 r.) z gwarancją utrzymania niezmiennej wysokości przez 3 lata,  płatne przez 12 miesięcy.


Wyprawka plastyczna dla klas 0 - 3: 100 zł na rok szkolny, płatne we wrześniu.

Opłata wpisowa obejmuje:

 1. czynności administracyjne związane z przyjęciem ucznia,
 2. podstawowe elementy stroju szkolnego: jeden t-shirt z krótkim rękawem, jedna bluza z kapturem.

Opłatę wpisową należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia „karty zgłoszenie dziecka” na konto:

Prywatna Szkoła Podstawowa Mieszko
nr konta 70 1090 1476 0000 0001 2232 1270

Czesne obejmuje:

w klasach I-III:

 1. nauczanie zintegrowane w zakresie: edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej, muzycznej, plastycznej, zdrowotnej i wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, zajęć technicznych,
 2. 4 godziny języka obcego tygodniowo (język angielski),
 3. 1 godzinę drugiego języka obcego (język hiszpański),
 4. zajęcia sportowe prowadzone przez nauczyciela nauczania zintegrowanego i instruktora zajęć sportowych,
 5. religię, etykę,
 6. plastykę prowadzoną przez nauczyciela nauczania zintegrowanego,
 7. muzykę prowadzona przez specjalistę przedmiotowego,
 8. zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych środków nauczania, w tym monitorów interaktywnych,
 9. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 10. spotkania ze sztuką,
 11. imprezy i uroczystości szkolne,
 12. opiekę pedagoga, psychologa i logopedy,
 13. warsztaty z psychologiem dla rodziców,
 14. profilaktykę logopedyczna,
 15. ubezpieczenie w pierwszym roku nauki
 16. zajęcia na basenie.

w klasach IV-VIII:

 1. nauczanie zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w zakresie: języka polskiego, historii i społeczeństwa, przyrody, matematyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego,
 2. 5 godzin języka obcego tygodniowo (j. angielski),
 3. 2 godziny drugiego języka obcego (j. hiszpański), 
 4. religia, etyka,
 5. spotkania ze sztuką,
 6. imprezy i uroczystości szkolne,
 7. opiekę pedagoga, psychologa i logopedy,
 8. opiekę świetlicy szkolnej,
 9. zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli Prywatnej Szkoły Podstawowej Mieszko w Poznaniu.
« Wróć do poprzedniej strony
logo mieszko nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji