O szkole podstawowej

Pracę w naszej szkole opieramy na takich wartościach jak: wiedza, odpowiedzialność, kreatywność, uczciwość, sprawiedliwość i przyjaźń. Umożliwiamy wszystkim członkom naszej społeczności realizację własnych pragnień oraz zainteresowań. Łacińskie słowo "educare" tłumaczone jako "wyciągać", "wydobywać" zamyka w swoim brzmieniu istotę naszego działania.


Dziecko, które staje na progu szkoły podstawowej wierzy, że za jej drzwiami czeka je wielka i wspaniała przygoda. Naszym zadaniem jest utwierdzanie go w tym przekonaniu, przy jednoczesnym rozwijaniu jego talentów, pasji i zainteresowań. Dziecko rozpoczynające edukację, częściowo przebywa jeszcze w świecie baśni i bajek. To co realne często miesza się z tym co wymyślone i magiczne. Naszym celem jest jak najdelikatniejsze rozdzielenie tych dwóch płaszczyzn z jednoczesnym zachowaniem wrażliwości i ufności tak charakterystycznej dla tego wieku. Nauczyciel w tej drodze ku dorosłości staje się wychowawcą, przewodnikiem, a zarazem przyjacielem. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego ucznia. Przez odpowiedni dobór metod i środków pedagog  rozbudza głód wiedzy, ciekawości i wrażliwość na świat każdego ucznia.


Nasza szkoła za cel stawia sobie także kształtowanie charakteru i hartu ducha, cel ten zamierzamy realizować m.in przez różnorodne zajęcia sportowe. Rywalizacja wyrabia w dzieciach potrzebę wzmacniania własnych umiejętności, doskonalenia tego co słabe, ale także umiejętność współpracy, zaangażowania, pomocy słabszemu.  
W naszej szkole panuje atmosfera wzajemnego szacunku, w której każdy doświadczy wsparcia i zrozumienia z jednoczesnym poszanowaniem godności i poczucia własnej wartości. 

Priorytety naszej szkoły stanowią:

 • nabywanie przez dzieci umiejętności oraz zdobywanie wiedzy celem osiągnięcia kompetencji kluczowych niezbędnych dziecku na dalszych etapach edukacyjnych, 
 • kształtowanie postawy twórczej u dzieci poprzez odpowiedni dobór form, środków i metod nauczania,
 • przyswojenie podstawowych pojęć i rozwój myślenia logicznego,
 • kształtowanie charakteru oparte na zasadach wzajemnego szacunku i moralności,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
 • Powiększ
« Wróć do poprzedniej strony
mieszko nt logo wagr logo wwa logo ODN Mieszko logo gotowe icbs pce cme logo mumula radio wyspa domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji