Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. W założeniu dzień ten ma dopomóc w ochronie różnorodności językowej, jak również promować wielojęzyczność oraz propagować wartość edukacji językowej.

Z tej okazji – w poniedziałek 22 lutego – w Liceum Mieszko odbył się Dzień Języka Ojczystego, niestety z powodu pandemii tylko w formie zdalnej. Wszystkie klasy wysłuchały, przygotowanej przez panią wicedyrektor Edytę Łuszczewską, prelekcji ilustrowanej prezentacją na temat historii języka polskiego, akcji promujących poprawność językową oraz najczęstszych błędów pojawiających się w codziennym języku. Uczniowie i nauczyciele mogli również sprawdzić swoje kompetencje językowe rozwiązując test na platformie Quizizz. Średni wynik testu pokazał, że tego typu akcje są bardzo potrzebne, ponieważ popełniamy wiele błędów, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z nich sprawę.