Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

Korzystanie ze strony internetowej www.mieszko.edu.pl/liceum, zwanej dalej „Stroną”, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione poniżej warunki, bez możliwości zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli użytkownik nie akceptuje poniższych warunków nie jest uprawniony do korzystania ze Strony.

Zarządca Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Mieszko oraz Zarządca Serwisu https://mieszko.edu.pl/liceum/ ma prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszej noty, zaś użytkownicy Strony obowiązani są do sprawdzania wprowadzonych w treści noty zmian. Korzystanie ze Strony po wprowadzeniu zmian w nocie prawnej traktowane będzie jako wyrażenie zgody na jej treść oraz na warunki.

Zarządca Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Mieszko oraz Zarządca Serwisu https://mieszko.edu.pl/liceum/ wyraża zgodę, aby użytkownicy przeglądali Stronę, drukowali
i kopiowali fragmenty Strony wyłącznie dla użytku osobistego.

Strona nie może być modyfikowana, kopiowana, rozpowszechniana ani publikowana w celach komercyjnych, chyba że Zarządca Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Mieszko oraz Zarządca Serwisu https://mieszko.edu.pl/liceum/ wyrazi na to pisemną zgodę.

Wszystkie wykorzystane na Stronie znaki towarowe lub nazwy należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Wszystkie informacje i treści zawarte na Stronie zostały zebrane i opracowane przez Zarządce Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Mieszko oraz Zarządce Serwisu https://mieszko.edu.pl/liceum/ w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże Zarządca Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Mieszko oraz Zarządca Serwisu https://mieszko.edu.pl/liceum/ nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. kompletność, rzetelność ani aktualność zamieszczonych informacji i opinii;
  2. decyzje podejmowane przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na Stronie;
  3. skutki wykorzystania przez użytkowników informacji uzyskanych na Stronie;
  4. zawartość innych stron połączonych ze Stroną;
  5. bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem ze Strony;
  6. przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy systemu komputerowego;
  7. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami, itd.;
  8. działanie osób trzecich naruszające prawo.

Treści zawarte na Stronie mają charakter jedynie informacyjny.