Założenia programowe

W oparciu o nową podstawę programową oraz wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka sformułowane zostały cele programu dydaktyczno-wychowawczego Prywatnej Szkoły Podstawowej Mieszko w Poznaniu. Wyznaczają one kierunki działań dydaktycznych i wychowawczych oraz zamierzone osiągnięcia, czyli postawy i zachowania, które należy wzmocnić lub wykształcić. Zakładają one rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka: intelektualnej jak i emocjonalnej.

Głównymi celami stawianymi w pracy pedagogicznej są:

 1. dbałość o rozwój intelektualny, zdobywanie umiejętności oraz wiedzy o otaczającym nas świecie poprzez czynny udział dziecka w poznawaniu rzeczywistości, przy aktywnym wsparciu nauczyciela-przewodnika,
 2. wpajanie podstawowych norm społecznych i moralnych, kładzenie nacisku na więzi rodzinne i kontakty koleżeńskie,
 3. rozbudzenie ciekawości poznawczej dziecka,
 4. kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie,
 5. kształtowanie samodzielności, pobudzanie do aktywnego działania,
 6. nauka tolerancji i szacunku,
 7. rozbudzenie wrażliwości na piękno i sztukę,
 8. usportowienie uczniów.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 1. naukę w 10 - 16 - osobowych zespołach klasowych, 
 2. wysoki poziom nauczania,
 3. naukę języka angielskiego, 
 4. naukę języka hiszpańskiego, 
 5. wykorzystanie najnowszych podręczników i programów edukacyjnych, 
 6. zajęcia sportowe: pływania, judo, taniec,
 7. warsztaty artystyczne, 
 8. koła zainteresowań dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,
 9. zajęcia wyrównawcze na każdym etapie edukacyjnym,
 10. pomoc logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego,
 11. wysoki standard kadry pedagogicznej,
 12. życzliwą atmosferę.

Spośród wielu działań szczególnie ważne są te, przy których organizacji bierze udział większość społeczności szkolnej, gdzie dzieci mogą pokazać na co je stać i jak duże pokłady talentu w nich drzemią. Cykliczność pojawiania się tych imprez tworzy tradycję szkolną.

Zaliczamy do niej następujące przedsięwzięcia:

1. uroczystości i święta:

 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego (wrzesień, czerwiec),
 • rocznica powstania Komisji Edukacji Naukowej - Dzień Nauczyciela (14 października),
 • Święto Niepodległości (11 listopada),
 • Święto Szkoły - Dzień Patrona (14 kwietnia),
 • rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja,
 • Święto Flagi Państwowej,

2. imprezy mające na celu przegląd umiejętności:

 • Dzień Języków Obcych, 
 • Dzień Sportu, 
 • Przegląd Młodych Talentów,

3. uroczystości i spotkania związane z przeżywaniem świąt religijnych:

 • Dzień Zaduszny.
 • jasełka bożonarodzeniowe.
 • rekolekcje wielkopostne.

4. akcje charytatywne na rzecz potrzebujących,

5. akcje i konkursy związane z ochroną środowiska.

« Wróć do poprzedniej strony
logo mieszko ANSM 04 Easy Resize.com Easy Resize.com ANSM 07 Easy Resize.com Easy Resize.com ANSM 10 Easy Resize.com Easy Resize.com ANSM bialo czerwone logo 01 Easy Resize.com Easy Resize.com pce mumula domsportowca justspeak lech biznes logo nowe3
Strona może wykorzystywać informacje zapisywane za pomocą plików cookies. Więcej informacji