Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

1 marca uczniowie klas pierwszych Liceum Mieszko wzięli udział w pierwszej w murach naszej szkoły debacie oksfordzkiej. Dzisiejszy świat dostarcza nam licznych dowodów na to, że jedną z rzeczy, których najbardziej warto uczyć młodych ludzi, jest umiejętność dyskutowania  na podstawie siły argumentów (imperio rationis), a nie argumentów czerpanych z posiadanej siły, autorytetu i władzy (ratione imperii). Jeśli chcemy, żeby w przyszłości młodzież potrafiła pięknie różnić się między sobą, rozmawiać z osobami o odmiennych poglądach i nie obrażać się na myślących inaczej, powinniśmy zainwestować w edukację w tym zakresie. W rezultacie możemy oczekiwać jakże potrzebnej poprawy jakości debaty publicznej w naszym kraju. Tradycja organizowania debat oksfordzkich, mimo upływu czasu pozostaje wciąż żywa. Istnieje wiele stowarzyszeń kultywujących ten sposób dyskutowania, jak np. prestiżowe Oxford Union, czy Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. W tego typu debatach brali udział wybitni naukowcy, artyści i politycy m.in. Stephen Hawking, Winston Churchill, Bill Clinton, Bon Jovi i Morgan Freeman. Debata oksfordzka to zorganizowany sposób dyskusji, w której biorą udział dwie drużyny: propozycji i opozycji liczące po czterech członków. Mówcy z obu drużyny występują przemiennie — najpierw mówca propozycji, potem opozycji, następnie kolejny mówca propozycji i kolejny opozycji itd. Wszyscy mówcy mają określone zadania, np. mówca drugi przedstawia główną linię argumentacji, a mówca czwarty podsumowuje debatę. Debata oksfordzka to także znakomite ćwiczenie intelektualne, które uczy formułowania i oceny jakości oraz siły argumentów, a także tak ważnej dla myślenia typu naukowego zasady racjonalnego uzasadniania przekonań, zgodnie, z którą stopień przekonania, z jakim głoszony jest dany pogląd, powinien odpowiadać stopniowi jego uzasadnienia. Pierwszy krok za nami, mamy nadzieję, że debaty oksfordzkie, może nawet w formie turnieju szkolnego zagoszczą na stałe w Liceum Mieszko, jako jeden z elementów bogatej oferty edukacyjnej naszej szkoły.