Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

01 września odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym MIESZKO.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odegraniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor szkoły pani Edyta Łuszczewska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale także miejsce, w którym uczymy się współpracować, rozwiązywać problemy, szanować i wspierać. Dlatego tak ważne jest, aby wszyscy pracowali na to, aby szkoła była miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym dla wszystkich.

Podczas inauguracji odbyło się również ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.