Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

W naszej szkole realizowany jest ogólnopolski projekt  „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, który jest inicjatywą Fundacji „UNAWEZA”, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją „Dbam o Mój Zasięg”, realizowane jest pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce.

MŁODE GŁOWY  to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc. Badanie odbywa się w formie internetowej ankiety, a termin przeprowadzenia badania jest ustalany indywidualnie, wypełnienie anonimowej ankiety zajmuje około 30 minut.  

Projekt „Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości polskiej młodzieży” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.  

Koordynatorką projektu w naszej szkole jest pani psycholog – Weronika Hryniszak