Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe:

  • grafika komputerowa,
  • zajęcia artystyczne,
  • zajęcia sportowe – np. piłka nożna, koszykówka,
  • zajęcia przedmiotowe – koło biologiczne, koło historyczne, koło języka polskiego itp.
  • wolontariat szkolny,
  • zajęcia socjoterapeutyczne.

Katalog zajęć dodatkowych może się zmieniać w zależności od zgłaszanych przez uczniów potrzeb i ich zainteresowań.