Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

Profil ten jest adresowany do uczniów, którzy mają rozległe zainteresowania humanistyczne, interesują się literaturą, sztuką i historią. To profil dla uczniów aktywnych i twórczych, lubiących pisać i czytać.

Klasy humanistyczne są chętnie wybierane przez uczniów, którzy w przyszłości chcieliby studiować: dziennikarstwo, polonistykę, prawo, politologię, resocjalizację, pedagogikę, psychologię i wiele innych.

Przedmioty rozszerzone, które uczeń realizuje wybierając profil, to:

  • język polski
  • historia
  • język angielski

Uczniowie, którzy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami (poza przedmiotami rozszerzonymi) wybiorą niniejszy profil, będą mogli uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych, organizowanych poza planem zajęć, między innymi są to:

  • zajęcia artystyczne
  • kółko fotograficzne

Będą mieli również możliwość uczestniczenia w konkursach literackich i historycznych, wykładach akademickich, wyjściach do teatru, na wystawy, do muzeów.