Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo
t

Absolwent naszego liceum samodzielnie funkcjonuje w otaczającej rzeczywistości, wierzy w siebie, ma określone zainteresowania, które pomogą mu w wyborze dalszej drogi kształcenia. Cechuje go takt, kultura osobista, jest tolerancyjny i ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z odmienności kulturowej ludzi.

Uczeń i absolwent Liceum Ogólnokształcącego Mieszko w Poznaniu:

  • potrafi sprawnie porozumiewać się zarówno w języku ojczystym, jak i w innych językach obcych, zwłaszcza w języku angielskim, niemieckim lub hiszpańskim,
  • umie pracować samodzielnie i w zespole,
  • myśli twórczo i perspektywicznie, potrafi w sposób praktyczny wykorzystać zdobyte wiadomości,
  • posiada umiejętność efektywnego uczenia się i planowania własnego rozwoju,
  • ma dobrze opanowane i rozwinięte kompetencje matematyczne oraz podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  • jest dobrze przygotowany do życia w społeczeństwie informacyjnym,
  • jest osobą świadomą zagrożeń środowiska naturalnego, chętną do działania na jego korzyść,
  • umie odważnie podejmować różnego rodzaju inicjatywy prospołeczne i samorozwojowe,
  • posiada kompetencje społeczne i obywatelskie, które oprócz kultury osobistej, pomagają w nawiązywaniu relacji społecznych.