Godło RP Prywatne Liceum Ogólnokształcące MIESZKO w Poznaniu
LO Mieszko Logo

Zapisy do Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego MIESZKO przyjmowane są na podstawie karty zgłoszenia Ucznia do liceum. Karty można pobrać ze strony internetowej, i odesłać na adres sekretariat@mieszko.edu.pl lub pocztą tradycyjną. Można je również pobrać i wypełnić w sekretariacie Liceum, przy ul. Świerzawskiej 18.

Nie przeprowadzamy egzaminów, natomiast kandydatów i ich rodziców/opiekunów zapraszamy na rozmowę. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata wpisowego. Nasza szkoła działa poza systemem rekrutacji do szkół publicznych i można się do nas zgłosić w dowolnym momencie pod warunkiem dostępności miejsc.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Wypełnienie i dostarczenie formularza karty zgłoszenia.
 2. Wpłata wpisowego.
 3. Po zakończeniu roku szkolnego prosimy o potwierdzenie zapisu poprzez dostarczenie:
  • świadectwa ukończenia szkoły,
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kserokopii aktu urodzenia,
  • 4 zdjęć legitymacyjnych,
  • dodatkowych dokumentów (opinie, orzeczenia itp.),
  • deklaracji o wyborze przedmiotów na poziomie rozszerzonym,
  • deklaracji uczestnictwa w przedmiotach religia/ etyka/ wdż,
  • deklaracji wyboru drugiego języka.
 4. Rodzice zawierają ze szkołą umowę o naukę.
 5. Spotkanie informacyjne dla rodziców przyjętych Uczniów.